Portfolio

Savings, Benefits
Eliminacja Marnotrawstwa

Poprawa wydajności, eliminacja wąskich gardeł, redukcja kosztów

Benchmarking i Analizy Biznesowe

Transformacje Biznesowe

Lean, Zmiany Organizacyjne

Facylitacja

Warsztaty Strategiczne, Kaizen

woman in blue suit jacket
Zarządzanie projektami

PMO, Planowanie Strategiczne, Zarządzanie, Procedury, Narzędzia, Standardy

Mentoring i Szkolenia

Lean Six Sigma Coaching, Mentoring, Szkolenia

Inżynieria Procesowa

NPI, Optymalizacja i Standaryzacja, Dokumentacja

Lab
Rozwiązywanie Problemów

Problem Solving, RootCause Analyze, 5 Why, Ishikawa

Mapowanie Strumienia Wartości

Value Stream Mapping, Redukcja Marnotrawstwa

Doskonalenie Procesów

Procesy Biznesowe i Wytwórcze

Ta strona używa plików cookies i usług osób trzecich.| This website uses cookies and third party services.