Wąskie gardła w Laboratorium

Nov 11, 2020
Lab

Studium Przypadku 

Laboratorium testujące funkcjonalność wyrobu gotowego,  zmaga się z problemem wydłużającego się czasu związanego z procedurą testowania. Liczba testów (nowych i zaległych zaległych zleceń) z każdym dniem rośnie. Nad laboratorium pojawiło się widmo zatrzymania klientów. Stres oraz ciągle zmieniające się priorytety, negatywnie wpływają na motywacje zespołu. A to z kolei doprowadza do częstych absencji oraz rotacji pracowników. Zespół zastanawia się co jest problemem i jak go rozwiązać? 

 

Stan Początkowy 

 • Czas zwolnienia wyrobu gotowego wynosi średnio ok. 12 dni z wyraźną tendencja wzrostową
 • Liczba zaległych – kilka tyg.
 • Spadek wskaźnika satysfakcji klientów
 • Spadek motywacji pracowników uwidoczniony we wskaźnikach absencji oraz rotacji
 • Wydłużający się czas testowania i zwalniania wyrobu

 

Cel

 • Redukcja czasu zwolnienia do 4 dni.

 

Podjęte aktywności

 • Warsztaty KAIZEN (zastosowanie dyskusji zogniskowanej)
 • Warsztaty Mapowania Procesu oraz Rozwiązywania Problemów
 • Rozpoczęcie projektu Lean Six Sigma, w celu poprawy wydajności urządzenia testującego

 

Rezultat

 • Uzyskany czasu zwolnienia = 2 dni
 • Standaryzacja procesu i dokumentacji
 • Uzgodnienie oraz wdrożenie 5S
 • Stworzenie narzędzi ułatwiających komunikację pomiędzy interesariuszami

Ta strona używa plików cookies i usług osób trzecich.| This website uses cookies and third party services.