Wzrost wydajności na Produkcji

Nov 11, 2020
debottlenecking

Studium Przypadku

Dział Produkcji otrzymał informację, że najważniejszy Klient, niespodziewanie 3 krotnie zwiększył zamówienie na wyroby gotowe. Po wstępnej analizie okazało się, że jeden z krytycznych procesów ma bardzo ograniczoną wydajność i od wielu miesięcy pracuje na granicy swoich możliwości. Z uwagi na stopień skomplikowania procesu, realizacja inwestycji (CAPEX) w zadanym czasie nie jest możliwa. Zespół zastanawia się co zrobić?  Jak sprostać wyzwaniu w tak krótkim czasie i spełnić oczekiwania Klienta? 

 

 

Stan Początkowy (Background)

 • Produkcja ciągła, wielkoseryjna
 • System pracy 24/7 (tzw. czterobrygadowy)
 • Proces produkcyjny półautomatyczny (krytyczny z punktu widzenia funkcjonalności wyrobu gotowego), wieloetapowy wspierany przez zespół doświadczonych operatorów
 • Wydajność linii produkcyjnej ok. 10 jednostek/miesiąc – przy określonym portfolio produktowym
 • W nadchodzących 3 miesiącach, prognozowany 3-krotny wzrost zapotrzebowania

 

Cel

 • Wzrost wydajności procesu
 • Zapewnienie i zabezpieczenie ciągłości dostaw do Klientów

 

Realizacja 

 • Z uwagi na ograniczony czas, typ projektu oraz ograniczone zasoby, zdecydowano się na zastosowanie podejścia hybrydowego do projektu. Łączącego w sobie podejście kaskadowe (Waterfall) i Lean Six Sigma oraz zwinne (Agile).
 • Zacieśnienie współpracy pomiędzy działami oraz usprawnienie przepływu informacji
 • Mapowania Procesów (VSM), Zdjęcie dnia (DILO – Day in Life Observation), zastosowano Balansowanie linii (Yamazumi)
 • Równolegle wdrożono system wizualnego sterowania produkcją oraz 5S
 • Przeanalizowano i zoptymalizowano za pomocą DOE (Design of Experiments) proces technologiczny

 

Rezultat

 • Zestandaryzowano procesy operacyjne tj. wytwarzania, składania i przetwarzania zamówień oraz harmonogramowania
 • Dokonano walidacji nowych parametrów procesowych przy min. nakładzie kosztu, czasu i pracy
 • Wdrożono system wizualnego zarządzania produkcją
 • Uwolniono zasoby ludzkie
 • Uzyskano zwiększenie wydajności procesu do planowanego, bez nakładów inwestycyjnych (CAPEX)

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej witryny, akceptujesz korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.  Więcej informacji