Wzrost wydajności na Produkcji

Studium Przypadku Dział Produkcji otrzymał informację, że najważniejszy Klient z branży motoryzacyjnej zwiększył 3 krotnie zamówienia na wyroby gotowe. Niemniej jeden z krytycznych procesów w analizowanym przypadku ma bardzo ograniczoną wydajność i od wielu miesięcy pracuje na granicy swoich możliwości. Z uwagi na stopień skomplikowania procesu, realizacja inwestycji  typu CAPEX  w zadanym czasie nie jest możliwa. … Continue reading Wzrost wydajności na Produkcji