Transformacja w Edukacji

Pandemia COVID-19 w 2020, zaskoczyła nas wszystkich. Niezależnie od branży, wielkości przedsiębiorstwa, dojrzałości organizacyjnej czy wieku. Obawa przed chorobą, strach o bliskich, ograniczenie kontaktów, spadki zamówień czy widmo utraty dochodu na stałe zagościły w naszym życiu. Załatwienie prozaicznych dotąd spraw, stało się naprawdę trudne, a często wręcz nie możliwe. Naszą niemoc dodatkowo potęgował natłok sprzecznych … Continue reading Transformacja w Edukacji