Mapowanie Procesów – Narzędzia

Oct 28, 2020 Lean, OpEx, Transformacja
mapowanie procesów

Stojąc przed wyborem odpowiedniego narzędzia do mapowania procesów. Na pewno zastanawiacie się, które będzie odpowiednie?

Wielokrotnie spotykamy się z oczekiwaniami dot. stworzenia mapy stanu obecnego za pomocą VSM (Value Stream Map). Czy VSM jest jedynym narzędziem do mapowania procesów?

Otóż nie, niemniej na pewno jest najbardziej znanym a tym samym pożądanym narzędziem. Niezależnie od waszej decyzji w dzisiejszym artykule przybliżymy alternatywne diagramy przepływów, które pozwolą sprawnie zmapować proces.

Diagramy przepływów

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze diagramy przepływów używane przez zespół LeanPRO do mapowania procesów. Każdy z osobna jak i w połączeniu stanowią niebagatelne wsparcie w procesie usprawniania, transformacji oraz ciągłego doskonalenia organizacji.

FlowChart Obserwacje DILO
(Day In Life of Study)
SIPOC
(Supplier Input Process Output Customer)
Swimline diagram
Diagram SpaghettiMapa Value Stream (VSM)
Diagram IDEF Diagram związków encji
(Diagram ERD)
Diagram UML
Tab. 1 Przykładowe diagramy przepływów

Oprogramowanie

W czasie warsztatu powstałe diagramy przepływów, zapewne będą w formie papierowej. Zatem niezbędne będzie przeniesienie ich do formy elektronicznej. Możemy do tego zastosować dostępne w organizacji oprogramowanie (powszechnie stosowane jest MS VISIO). Natomiast jeśli nie posiadamy licencji MS VISIO, oczywiście możemy wykorzystać do tego opcje kształtów blokowych oraz łączników łamanych ze strzałką dostępnych w Excel, Word czy PowerPoint. Niemniej proszę mieć na uwadze, że użycie ich będzie wymagało nieco gimnastyki i znajomości zasad i symboli obowiązujących przy stosowaniu danego typu diagramu.

Interesującą alternatywą do programów z platformy Microsoft, naszym zdaniem są Companion by Minitab, Gliffy oraz SmartDraw (sprawdzone przez zespół LeanPRO) Są to niezwykle intuicyjne, absolutnie genialne kombajny do tworzenia diagramów przepływu i nie tylko. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami poszczególnych programów.

Companion by Minitab
https://www.youtube.com/watch?v=j-RXVsvH_m8
Gliffy Diagram Software
https://www.youtube.com/watch?v=0FJf1NNmcyY
SmartDraw

Symulacje procesów

Kolejnym, naturalnym, aczkolwiek nie obligatoryjnym etapem jest przystąpienie do budowania modeli symulacyjnych procesów. Naszymi faworytami w kwestii od lat niezmiennie pozostają: IGrafx, ProModel i AnyLogic. Przedsmak możliwości załączamy poniżej.

IGrafx
https://www.youtube.com/watch?v=VLcJdJZNiQc
ProModel
AnyLogic

Przystępując do budowy modeli symulacyjnych pamiętajmy o żelaznej zasadzie GIGO (Garbage In Garbage Out). Miarą naszego sukcesu w tej kwestii będzie dokładność modelu a tą zawdzięczamy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz przeprowadzeniu warsztatu.

Masz pytasz pytania? Zastanawiasz się jakie narzędzia dobrać? Zapraszamy do kontaktu!

Rating: 5 out of 5.

Artykuły powiązane

https://www.leanpro.pl/2020/10/22/mapowanie-procesu-przygotowanie-warsztatu/
https://www.leanpro.pl/2020/10/23/prowadzenie-warsztatu/

Ta strona używa plików cookies i usług osób trzecich.| This website uses cookies and third party services.