Szacowanie oszczędności – Klasyfikacja Kosztów

Nov 3, 2020 Koszty, Lean, Lean Six Sigma, OpEx
koszty

Wiele osób pracujących przy projektach optymalizacyjnych, zastanawia się jak szacować oszczędności?

Otóż oszczędności z ang. benefits dzielimy na twarde tzw. tangible oraz miękkie z ang. soft. Z punktu widzenia bilansu zysku i strat z ang. P&L najbardziej pożądane są oszczędności twarde.

Oszczędności twarde liczmy pod kątem ich wpływu na typy kosztów. Zwyczajowo mówmy tu o trzech typach, a mianowicie o kosztach stałych (z ang. Fix Cost), kosztach zmiennych ( z ang. Variable Cost) oraz marży (z ang. Contribution Margin).

Koszty stałe (FC)Koszty zmienne (VC)Marża (CM1)
Tab 1. Typy kosztów

Mając powyższe na uwadze, pomocnym może okazać się przypisanie konkretnych kosztów do ich typów.

Koszty Stałe (FC)Koszty Zmienne (VC)Marża (CM1)
✔️ koszty personalne✔️ koszty surowców✔️ wzrost OEE
✔️ koszty zapasów✔️ koszty mediów✔️ wzrost wydajności
✔️ outsourcing ✔️ straty ✔️ wzrost sprzedaży
Tab. 2 Przykłady przypisania kosztów do typów

W następnym wpisie skupimy się na praktyce szacowania oszczędności.

Masz pytasz pytania? Zapraszamy do kontaktu!


Powiązane Artykuły:

https://www.leanpro.pl/2020/11/10/szacowanie-oszczednosci-koszty-przyklady/

Ta strona używa plików cookies i usług osób trzecich.| This website uses cookies and third party services.